René van den Elsen

 

René van den Elsen is een allround professional met een bedrijfskundige opleiding. Binnen Tharsis houdt Van den Elsen zich bezig met procesanalyses en met de ondersteuning van "distribuerende" en voorraadhoudende organisaties die op zoek zijn naar een informatiesysteem. Het kan hierbij gaan om een ERP-systeem maar vooral ook om functionaliteit ten behoeve van het managen van het magazijn (WMS = warehouse management systeem) of de Supply chain (voortbrengingsketen, zowel inbound als outbound).

 

Voordat hij bij Tharsis in dienst trad vervulde hij diverse senior functies waaronder bij TNO en bij IPL Consultants BV. René is een generalist die zijn sporen heeft verdiend als begeleider van bedrijven van diverse aard en omvang. Het ging hierbij vooral om het verbeteren van processen en de logistieke organisatie.
 
Leidinggevende ervaring deed hij op bij Cehave in Veghel, thans onderdeel van Agrifirm, waar hij in de periode '79- '88 o.a logistiek manager was en leiding gaf aan ca. 100 medewerkers. Ook was René MT-lid bij Xycarb Ceramics BV.RvdE2
 
Een sterke kant van René is het "doorvertalen" van concepten naar de praktijk met verbetering van effectiviteit en motivatie als doelstelling. Daarnaast vindt Van den Elsen het prachtig mensen te begeleiden naar betere prestaties en meer plezier in het werk. In zijn verbeteringsprojecten functioneert hij als een probleemoplosser die zich niet gemakkelijk neerlegt bij een "nee" of "kan niet". Hij is een snelle logische denker die in zijn werk de menselijk kant centraal stelt en door goed te luisteren het vertrouwen van mensen weet te winnen.
 
Op het gebied van WMS geldt hij als landelijk expert. Hij was projectleider van een internationaal onderzoek naar de functionaliteit van WMS en voerde talloze WMS en ERP pakketselecties uit. 
 
René is ook te vinden op LinkedIn.