Reorganiseren logistiek dienstverlener met buitenlandse dochters

De vraagstelling: een logistiek dienstverlener met een vestiging in Nederland en meerdere vestigingen in Oost Europa heeft meer dan 150 fte in dienst. Het geheel is zwaar verliesgevend. De directies van de verschillende vestigingen functioneren zelfstandig van de Nederlandse vestiging, maar zij kunnen met hun eigen vestiging geen positief resultaat genereren. Daar het bedrijfsresultaat (jaarlijks een zwaar verlies) van alle vestigingen snel moet verbeteren, dient er ingegrepen te worden. De DGA van de groep heeft dit al gedaan, maar de resultaten zijn nog te mager. Veel tijd rest de logistiek dienstverlener niet. De banken willen binnen enkele maanden resultaatsverbetering zien, anders wordt bij alle vestigingen het krediet opgezegd. Geld om te investeren is er niet.
 
De ondersteuning: een bedrijfskundige van Tharsis startte met een doorlichting van ruim twee weken. Tijdens deze doorlichting werd met alle relevante medewerkers in de verschillende vestigingen gesproken. De rapportage die daarop volgde, bevatte voorstellen met maatregelen voor snelle en structurele resultaatsverbetering. Samen met de financieel directeur van de groep is vervolgens gerekend aan de gevolgen voor de cashflow. Een actieplan is samen met groepsdirectie opgesteld en door de bedrijfskundige als interim directeur doorgevoerd. Belangrijke punten daarin waren o.a. een drastische strategieverandering inclusief het afscheid nemen van sommige klanten, ontslag van de directies van de buitenlandse vestigingen, sluiting van een vestiging, invoering van een nieuwe, strakke rapportagestructuur en centralisering van de inkoop.Weg in Roemenie y
 
Het resultaat: geleidelijk verbeterde het resultaat. Twee jaar na de start van de werkzaamheden trad Tharsis terug als interim directeur. Op dat moment werd een bedrijfsresultaat gerealiseerd van meer dan 5% op de omzet.