Aanpassen van strategie en supply chain

De vraagstelling: een producent van hoogwaardige elektronica die besturingskastjes ontwikkelt voor de agrarische sector, wil haar strategie en organisatie aanpassen. Er zijn binnen het bedrijf in de afgelopen jaren veel problemen geweest en er was weinig groei. Men wil deze problemen structureel aanpakken en daarbij de kosten van de organisatie verlagen. Dit mag echter niet ten koste gaan van het huidige succes bij de belangrijkste klanten.

 

De ondersteuning: samen met de directie is geanalyseerd waar het succes in de markt op gebaseerd was; wat werd in de markt de kracht van het bedrijf gevonden en wat was minder succesvol. Ook heeft er een inventarisatie van de problemen van de afgelopen jaren plaatsgevonden. De producten van het bedrijf hebben drie belangrijke componenten: de elektronica, de interne software en de hardware (de behuizing).Tuin 2 3

Zowel de kracht van het bedrijf als de belangrijkste problemen wezen in de richting van een minder goed functionerende mechanische ontwikkeling. De ontwikkeling van elektronica en software verliep doorgaans conform planning. Maar de mechanica werd vaak te laat opgeleverd, waardoor de klantentevredenheid te wensen over liet.  

Samen met de directie is de bedrijfsstrategie aangepast. De bestaande PMC’s (Product Markt Combinaties) bleven ongewijzigd. Besloten werd de ontwikkeling van de mechanica uit te besteden. Een partner is geselecteerd die voortaan de ontwikkeling van de mechanica voor zijn rekening zal nemen. De betreffende afdeling van de elektronicaproducent is samengevoegd met de gelijksoortige activiteiten van de partner. Tevens zijn de protocollen voor de parallelle ontwikkeling van elkaars functionaliteiten op elkaar afgestemd.

 

Het resultaat: de elektronicaproducent is na de strategieaanpassing snel gegroeid. De samenwerking met de partner heeft tot een versnelling van de eigen ontwikkeling geleid. Nieuwe markten zijn ontgonnen, waarbij de eigen kennis goed kon worden ingezet. Het aantal problemen op de werkvloer is aanmerkelijk gedaald. De klantentevredenheid is sterk gestegen.