Sociale innovatie in combinatie met outsourcing

De vraagstelling: groot, landelijk opererende producent van in silowagens te vervoeren goederen wil haar transport volledig uitbesteden. Het zoekt naar een oplossing die ook door de betrokken medewerkers (>100fte) positief zal worden ontvangen. Een groot deel van de betrokken chauffeurs is al meer dan 20 jaar in dienst, maar niet tevreden met de situatie. Men heeft het gevoel "er maar bij te hangen". De continuïteit van het vervoer mag niet in gevaar komen. De kosten moeten omlaag en de klantentevredenheid betreffende het transport moet omhoog.
 
De ondersteuning: met een groot aantal betrokkenen, zowel management als ondersteunend personeel, is uitvoerig gesproken om zowel het proces in kaart te brengen als alle mogelijke punten voor verbetering. Tevens is gesproken met kandidaat bedrijven met ervaring in het betreffende transport. Uiteindelijk is voorgesteld om een selectie van de betrokken chauffeurs actief te betrekken bij het gehele proces van outsourcing en procesverbetering. Een belangrijk punt in dit proces was het opleiden door ons van deze chauffeurs in het doorlichten van transportbedrijven op de aspecten: personeels- en sociaalbeleid, operationele sturing, cultuur en techniek. Deze groep kreeg een belangrijke stem in de besluitvorming. De groep mocht de twee bedrijven kiezen waarmee het bedrijf de onderhandelingen zou openen voor de outsourcing. Als geen bevredigende kandidaat werd gevonden, zou de outsourcing niet doorgaan. Als projectleider stuurden wij het gehele proces tot aan de feitelijke outsourcing.Voedersilos
 
Het resultaat: de outsourcing werd een succes en alle beoogde doelen werden gerealiseerd, inclusief de tevredenheid van de chauffeurs zelf.