Verandering samenwerking in de keten, inbound en outbound

De vraagstelling: een producent van materiaal voor woninginrichting ervaart een sterk fluctuerende vraag. De fluctuatie is in hoge mate seizoensgebonden. Een flink deel van de producten moet op klantorder worden samengesteld, ingepakt en afgeleverd. De klanten zijn bedrijven voor woninginrichting en de Doe Het Zelf retailers. Componenten worden van over de hele wereld betrokken. Van China tot Amerika.
Halffabrikaten worden op voorraad geproduceerd, maar ook dan kan er in de zomer op weekbasis te weinig capaciteit zijn voor de vraag. Dit is dan sterk afhankelijk van het weer. De vraag was: hoe de output te vergroten en de voorraadkosten sterk te verlagen.
 
De ondersteuning: Tharsis is gestart met een Supply Chain scan om te analyseren hoe op het moment van het onderzoek de besturing van de keten verliep, welke knelpunten er waren en welke verbetermogelijkheden. Naast de interne knelpunten, waaronder een matige flexibiliteit van de factor arbeid, slechte ICT en een slechte interne productie- en voorraadsturing, bleken er veel knelpunten en mogelijkheden voor verbetering in de contacten met afnemers en leveranciers te zijn.SCM voorbeeld
In overleg met de opdrachtgever is gekozen voor het interviewen van de belangrijkste retail klanten en enkele leveranciers van kritische delen om hun visie over het optimaliseren van de ketensturing te vernemen. Hoewel de afdeling Verkoop (naar de klanten toe) en de afdeling Inkoop (naar de leveranciers toe) regelmatig contact hadden met de relevante partijen, bleken die gesprekken sterk prijsgestuurd te verlopen. Een belangrijke uitkomst van de gesprekken met de ketenpartners was, dat er veel verbeterpotentieel bleek te zijn. Hier was tijdens de inkoop/verkoopgesprekken eigenlijk nooit tijd aan besteed. In aansluiting hierop is in samenspraak met alle betrokken afdelingen, klanten en leveranciers een aantal projecten gedefinieerd om tot een structurele wijziging in de communicatie tussen de bedijven te komen, inclusief de ICT.
 
Het resultaat: voordat het nieuwe seizoen aanbrak zijn de gedefinieerde projecten met succes afgerond. De beoogde doelstellingen (hogere output tijdens de seizoenspieken en lagere voorraadkosten) zijn ruimschoots gehaald. De klantentevredenheid is aanzienlijk toegenomen.