Begeleiding opzet 'new business' inclusief informatisering

De vraagstelling: een multinational wil voor een nieuwe business unit die met haar kernactiviteit snel moet groeien tot een van de marktleiders in “groene energie”, de front-office geregisseerd opbouwen. De back-office maakt gebruik van de standaard ERP-software. Echter deze is niet geschikt bevonden voor de front-office. Er zijn nog maar enkele medewerkers aanwezig. Dit verandert snel. Het bedrijf zoekt ondersteuning bij het opbouwen van de organisatie ende informatie­voorziening van de front-office. Tevens wil de business unit voldoen aan de kwaliteitsnorm (ISO9001). Dit is een van de elementen van het businessplan van de unit. Bijkomende complexiteit was ten tijde van het project dat het bedrijf (de multinational) nog niet aan de concurrentie kenbaar wilde maken dat men zich op de markt van groene energie begaf. De opstartactiviteiten moesten in het geheim plaatsvinden.Solar panels

 

De ondersteuning: met het managementteam is de beoogde werkwijze van de front-office uitgewerkt, inclusief de informatievastlegging en raadpleging. Het primaire proces en de besturing zijn in detail uitgewerkt samen met het management van de unit. Daarbij is ook de werkwijze van de back-office meegenomen. Deze uitwerking is getoetst via een simulatie. Tevens is deze beschrijving gebruikt als blauwdruk van het nog te realiseren front-office systeem (een web-based applicatie). Op basis van deze blauwdruk is een websitebouwer geselecteerd en is vanuit Tharsis de realisatie en implementatie van de gehele front-office applicatie gemanaged.

 

Het resultaat: het bedrijf heeft conform planning  de nieuwe applicatie in gebruik genomen in een snel groeiende organisatie, waarin nieuwe medewerkers snel konden worden ingezet met de hulp van het nieuwe informatiesysteem. Tevens is het bedrijf binnen 9 maanden ISO9001 gecertificeerd op basis van de gestructureerde procesbeschrijvingen.