RGO als hulpmiddel voor start van een cultuurverandering

De vraagstelling: een logistiek dienstverlener is sterk verliesgevend. In de deelmarkten waarin het bedrijf opereert woedt een zware, prijsgedreven concurrentiestrijd. Directie en medewerkers werken dag en nacht, maar de sfeer is niet goed. Hoge stress leidt tot veel uitval door ziekte. Een strategische heroriëntatie, uitgevoerd in samenwerking met Tharsis, leidde tot de conclusie dat enkele verliesgevende activiteiten zo snel mogelijk moesten worden gestopt. De efficiency op kantoor moest sterk verbeteren.


De ondersteuning: na overleg met Tharsis en in lijn met de uitkomsten van de strategische heroriëntatie presenteerde de directie op een zaterdagochtend haar koers aan het voltallige kantoorpersoneel. Onder normale werktijd bleek dit niet realiseerbaar. De koers omvatte de nieuwe bedrijfsmissie, de visie op de toekomstige ontwikkelingen, het product-marktplan en het jaarplan voor het eerstvolgende jaar.RGO workshop In een door Tharsis geleidde 'workshop' zijn vervolgens op niveau van iedere medewerker de resultaatgebieden, de te realiseren resultaten en de bijbehorende randvoorwaarden besproken. Dit geschiedde in een open sfeer waarbij iedereen zijn persoonlijke bijdrage kon leveren. De openheid en het onderlinge vertrouwen was dusdanig, dat tijdens deze workshop medewerkers onderling uit zichzelf verantwoordelijkheden uitruilden. Het totale pakket resultaatgebieden is in deze workshop op een voor iedereen bevredigende manier herverdeeld over de medewerkers. De bijeenkomst eindigde met huiswerk voor alle deelnemers: bedenk hoe je de beoogde resultaten gaat realiseren, of je hiervoor tijdens een normale werkweek wel voldoende tijd kunt vrijmaken en of er nog aan extra randvoorwaarden moet worden voldaan.
In een tweede workshop, twee weken later eveneens op een zaterdag, heeft iedere medewerker zijn persoonlijke plan gepresenteerd. Na de nodige onderlinge interactie is nog die dag het uiteindelijke jaarplan voor het bedrijf definitief gemaakt.


Het resultaat: het enthousiaste kantoorteam slaagde er met elkaar in om, in nauwe samenwerking met de directie, het bedrijfsresultaat structureel in positieve zin om te buigen. Het bedrijf maakt weer winst. Arbeidstijd en werkdruk zijn terug naar een voor deze branche normaal niveau. De sfeer op de werkvloer is nu het tegenovergesteld van wat het was bij de start van het project.