Procesvernieuwing

Procesvernieuwing = het in samenspel met alle betrokkenen wijzigen van besturing en/of processtappen.

 

In de optiek van Tharsis is het van belang een zo transparant mogelijk proces te hebben, waarbinnen de verantwoordelijkheden duidelijk zijn en er voldoende ruimte is om flexibel in te spelen op veranderingen in de omgeving. Informatisering kan bij de procesvernieuwing een belangrijke randvoorwaarde vormen.

 

Bij vernieuwing van de processen blijft de scope niet beperkt tot de eigen organisatie. Zinvolle alternatieven voor de huidige werkwijze kunnen ook ontstaan door versterking van de samenwerking in de keten, zowel inbound als outbound. Een mogelijkheid is tevens het bundelen van de eigen bedrijfsprocessen met ongeveer identieke processen van derden.

Een punt van aandacht bij de vernieuwing kan zijn het aantal stappen (=partijen) dat men de keten in kan gaan, bijvoorbeeld van de leverancier van modules (1st tier) naar de leverancier van onderdelen voor die modules (2nd tier).Procesvernieuwing