Van verlies naar winst

Van verlies naar winst = snel + met behoud van de belangrijkste mensen en middelen een toekomst creëren voor de onderneming.


Uitdrukkelijk willen wij een dergelijke opdracht alleen starten als er draagvlak is bij de belangrijkste financiers en de ondernemer zelf. Dit wordt tijdens een orienterend gesprek getoetst. De beschikbaarheid en toegankelijkheid van alle medewerkers en alle rapporten van derden bij de start van het project is vereist. Direct na ontvangst van de opdracht starten wij met het voeren van gesprekken met medewerkers, financiers/banken, accountant en andere stakeholders. Tharsis werkt tijdens deze opdrachten nauw samen met specialisten uit haar netwerk op het vlak van juridische en financiele zaken waarmee al eerder is samengewerkt. Tharsis garandeert de vertrouwelijke omgang van alle verkregen en gegenereerde informatie. Dit geldt ook na beeindiging van de opdracht. 

 

De bestuurder blijft verantwoordelijk voor de beslissingen, maar koersbepaling en operationele sturing geschieden samen met de adviseur. Wij zijn geen curator. Verlies naar winst

 

Aan deze dienstverlening zijn strakke voorwaarden verbonden die wij graag met de ondernemer (DGA) willen bespreken. De besluitvorming moet snel kunnen geschieden. Het is van groot belang direct de levensvatbare bedrijfactiviteiten te onderkennen, deze kansrijk in de markt te zetten en de bank frequent te informeren over de gang van zaken.