RGO: Resultaat Gericht Ondernemen

Resultaat Gericht Ondernemen = een door Syntens (en de Universiteit Maastricht) ontwikkelde aanpak voor het MKB, gericht op strategie- en organisatieontwikkeling.

 

Tharsis heeft mede aan de wieg van RGO gestaan. André Vos van Tharsis is gecertificeerd RGO-adviseur. De aanpak helpt MKB bedrijven bij het realiseren van doelstellingen door het innovatief vermogen te versterken en participatie van medewerkers te verhogen.

De inbreng van de ondernemer is richtinggevend en doelbepalend. Hij geeft de koers aan van het bedrijf in een presentatie aan een kernteam van medewerkers (management). Deze medewerkers bepalen op basis hiervan de eigen (afdelings)doelen in onderling overleg. Knelpunten worden in discussies opgelost. De adviseur is procesbegeleider.Resultaatgericht Ondernemen Presentatie 2Een belangrijk element van de RGO-methodiek is het motiverende karakter van de teambijeenkomsten: de teamleden worden gestimuleerd hun specifieke vaardigheden en kennis aan te wenden voor een realiseerbaar ondernemingsplan voor de komende twee tot drie jaren.

Download hier de Syntens brochure Resultaat Gericht Ondernemen.