Ondernemingsplan

Een ondernemingsplan = een set van doelen en keuzes om die doelen te bereiken, waarmee de onderneming zich succesvol wil onderscheiden in de markt.

 

Niches opzoeken, doelen bepalen en een koers kiezen. Duidelijk anders zijn dan de concurrentie door een unieke mix van producten en diensten. Dit alles op beknopte wijze verwoord in een plan dat aangeeft wat de directie in de nabije toekomst wil bereiken met de onderneming, welke keuzes daarvoor zijn gemaakt, o.a. welk businessmodel is gekozen, welke middelen nodig zijn en welke stappen in de tijd zijn voorzien.

 

Het plan is het resultaat van een project. Het is richtinggevend voor het management. Maar het kan ook worden gebruikt voor financiers en andere stakeholders die willen zien welke koers het bedrijf volgt, welke middelen en vaardigheden beschikbaar zijn of moeten worden verworven en welke inspanningen nodig zijn. Van belang is dat in het plan is aangegeven welke risico's zijn voorzien en of er scenario's beschikbaar zijn voor het geval dat de praktijk weerbarstiger blijkt dan verwacht.

 

Wij werken in principe nauw samen met het bedrijf bij de strategieformulering. Daarmee wordt draagvlak gecreëerd en de binnen het bedrijf aanwezige creativiteit gestimuleerd. Tevens blijven de kosten hierdoor beperkt.