WMS-pakketselectie

WMS-pakketselectie = een gestructureerde selectie van een (standaard) informatiesysteem voor uw magazijn.

  

Modern magazijnbeheer heeft onder andere de volgende doelstellingen:

- verhogen van de efficiency van alle magazijnoperaties 

- bereiken van een hoge vullingsgraad in combinatie met een lage foutkans en een hoge kwaliteit 

- beheersen van voorraden en voorraadposities 

- reduceren van orderdoorlooptijden

Hiervoor is de inzet van een WMS-pakket noodzakelijk. De keuze daarvan moet gestructureerd verlopen om uiteindelijk het juiste pakket op de juiste wijze te gebruiken. Deze pakketkeuze wordt in een aantal stappen uitgevoerd.

1.   Vooronderzoek

Om inzicht te krijgen in verbetermogelijkheden op korte en op langere termijn wordt door Tharsis een scan uitgevoerd, specifiek gericht op de magazijn­omgeving en processen. Het is van belang dat de pakketkeuze aansluit bij de bedrijfsdoelstellingen en -strategie. Dit wordt door het uitvoeren van een vooronderzoek geborgd.

2.   Algemene oriëntatie

Voor gebruikers die een beperkte ervaring hebben met WMS. In enkele workshops, beperkte pakketdemo’s en bedrijfsbezoeken (bij derden) worden de mogelijkheden voor de gebruikers inzichtelijk gemaakt.

3.  Opstellen Programma van Eisen en Wensen en een democase

Vanuit de informatie uit het vooronderzoek en de kennis van warehousing, logistiek en bedrijfsvoering in combinatie met inzicht in beschikbare functionaliteit ondersteunen de bedrijfskundigen van Tharsis bij het formuleren van eisen en wensen:

-   functionele eisen: deze worden bepaald door het bedrijfsproces en door de wijze waarop het bedrijf het proces bestuurt; het gaat hier om de hoofdlijnen, d.w.z. de kritische functies. Details komen later aan bod;

-   informatietechnologische eisen: type besturingssysteem, eisen aan User Interface, koppeling met andere systemen;

-   eisen aan de leverancier: ervaring in de branche, omvang, aantal installaties, cultuur van de leverancier en eisen ten aanzien van support;

-   financiële eisen versus beschikbare investeringsruimte en exploitatiekosten.

Afhankelijk van de complexiteit van het proces wordt een democase uitgewerkt met procesbeschrijving en gegevens van het bedrijf. Deze democase geschiedt als leidraad voor de leverancier voor de demonstratie van zijn pakket (zie 6: Workshop).

4.   Opstellen shortlist van pakketten

Gebruik makend van gedetailleerde informatie van op de markt beschikbare pakketten en het programma van eisen en wensen maakt Tharsis een overzicht van drie à vier geschikte pakketten (of combinaties van systemen).

5.   Pakketvergelijking

Goed voorbereide pakketdemonstraties stellen het bedrijf in staat een juiste keuze te maken. Tharsis ondersteunt bij dit proces. De leveranciers op de shortlist verzorgen een demonstratie en tonen hoe hun pakket kan voorzien in de geformuleerde functionele eisen. Op basis van de demonstraties en budgetoffertes wordt één leverancier gekozen. Met deze leverancier doorloopt het bedrijf een workshop om de kennis van het pakket en de leverancier te verdiepen.

6.   Workshop

Doel is om na te gaan of het pakket werkelijk past bij het bedrijf. Daartoe ‘speelt’ u uw eigen bedrijfsprocessen na met de democase, zie 3. Uw manier van werken staat centraal, niet de (on)mogelijkheden van de leverancier of het pakket! Eventuele tekortkomingen in het pakket worden vastgesteld en waar nodig als maatwerk gespecificeerd.

7.   Afsluiten contract

Met de leverancier van uw keuze wordt een licentieovereenkomst gesloten en worden afspraken gemaakt over de invoering.

8.   Begeleiding implementatie (facultatief)

Tharsis kan als projectleider het implementatieproces begeleiden. Wij bewaken dan het budget en de overeengekomen specificaties.

 

 

Begeleiding door de Bedrijfskundigen van Tharsis B.V.

 

Vanuit haar jarenlange ervaring in bedrijfsadvisering en pakketselectie is Tharsis in staat uw besturingsconcept te toetsen, verbeteringsvoorstellen te doen en in korte tijd samen met u de kritische pakketfuncties vast te stellen. Tharsis verzamelt en beoordeelt snel objectieve informatie over geschikte pakketten en helpt u door de grote variatie aan functionaliteit van de pakketten heen te kijken en uw eigen wensen scherp te houden, met als resultaat het pakket met de juiste functionaliteit en juiste prijs. Tharsis is volledig onafhankelijk van pakketleveranciers of implementatieorganisaties.