SCM-pakketselectie

SCM-pakketselectie = een gestructureerde selectie van een (of meerdere) informatiesysteem voor uw Supply Chain, inbound en/of outbound.

 

Supply chain management is gericht op het optimaliseren van de integrale keten (aanvoer en/of afvoer) en heeft onder andere de volgende doelstellingen:

  • efficiënte bevoorrading: de juiste voorraden op de juiste plaats en tijd krijgen tegen zo laag mogelijke kosten;
  • effectieve en efficiënte operatie: optimalisatie van de leverbetrouwbaarheid bij beheersbare ketenkosten, inclusief de kosten van alternatieve ketentrajecten;
  • efficiënte administratie: verlaging van de administratieve druk van order-, status- en kosteninformatie;
  • financiering: intelligente financiering van de voorraden in de keten;
  • spreiding kennis- en productontwikkeling: samen met ketenpartners de ontwikkelsnelheid verhogen tegen beheersbare kosten.

Hiervoor is de inzet van een supply chain management systeem noodzakelijk. Dit SCM-systeem kan opgebouwd zijn uit meerdere deelsystemen. De keuze daarvan moet gestructureerd verlopen om uiteindelijk het juiste pakket (of deelsystemen) op de juiste wijze te gebruiken. Specifieke aandachtspunten zijn de wijze waarop de ketenpartners hun informatievoorziening hebben georganiseerd, de mate van transparantie in de keten en of systemen te koppelen zijn.

Kennis van het snel groeiende aanbod en de behoeften aan SCM-functionaliteit verkrijgt Tharsis via een onderzoek dat het samen met het Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML uit Dortmund uitvoert onder aanbieders en potentiële klanten van SCM-functionaliteit.

De opzet van een project voor de selectie van een SCM-pakket is sterk afhankelijk van de ketensturing en de ketenpartners. Ook is het van groot belang eerst inzicht te krijgen in de transparantie van de keten (of de mogelijkheden daartoe) en de mogelijkheden tot het maken van afspraken met ketenpartners. In overleg met de klant wordt voor de selectie van een passende applicatie een stappenplan gemaakt.

 

Begeleiding door de Bedrijfskundigen van Tharsis B.V.

Vanuit haar jarenlange ervaring in bedrijfsadvisering en pakketselectie is Tharsis in staat uw besturingsconcept te toetsen, verbeteringsvoorstellen te doen en in korte tijd samen met u de kritische pakketfuncties vast te stellen. Tharsis verzamelt en beoordeelt snel objectieve informatie over geschikte pakketten en helpt u door de grote variatie aan functionaliteit van de pakketten heen te kijken en uw eigen wensen scherp te houden, met als resultaat het pakket met de juiste functionaliteit en juiste prijs. Tharsis is volledig onafhankelijk van pakketleveranciers of implementatieorganisaties.