Ons aanbod

Met ons aanbod willen wij bedrijven ondersteunen in de kern van hun functioneren. Dit betreft de strategie, organisatie-inrichting, de processen en de informatisering. Wij zien een bedrijf als onderdeel van een systeem van voortbrengingsketens en bedrijvenclusters, gericht op het vervullen van de eisen en wensen van de eindgebruikers.

 

Onder de knoppen Strategievorming, Supply chain management en Informatisering wordt ons aanbod nadere beschreven.
 
Wij zijn graag bereid een en ander nader toe te lichten.