Welkom bij Tharsis Consultancy BV

De kern van ons werk is vernieuwen; samen met de klant.

Als u zich afvraagt waarom het niet lukt om uw strategie te vernieuwen of de benodigde innovaties in uw primaire en sturende processen door te voeren, willen wij hier graag met u over praten.

 

Wij zijn bedrijfskundigen en ondersteunen als zodanig bedrijven bij het innoveren; samen met de directie, het management team en andere sleutelfunctionarissen. Informatisering kan daarbij een belangrijke randvoorwaarde zijn. Maar de echt vernieuwende factor is de mens: zowel in uw organisatie, als binnen uw managementteam of bij uw ketenpartners.

 

Tharsis is opgericht in 2002. Sindsdien hebben wij ons ontwikkeld tot specialisten in strategieontwikkeling en procesinnovatie, in het bijzonder tussen bedrijven in de vorm van Supply Chain Management en samenwerkingsverbanden.

 

Ons tweede specialisme is informatisering van supply chain processen en van bedrijfsinterne processen. Begeleiding van de keuze van passende ICT-applicaties voor Supply Chain Management of Warehouse Management kan onderdeel zijn van de informatisering. Wij leveren zelf geen software en zijn volledig onafhankelijk van leveranciers van betreffende systemen.

 

De wijze waarop wij worden ingezet kan van situatie tot situatie verschillen: van sterk sturend tot puur adviserend. Van projectleider of programmamanager tot assisterend. De keuze geschiedt in overleg met u. De ernst van de situatie kan daarbij van invloed zijn op de keuze.